Personel Destek Hizmetleri

  • Firmaların bordrosunun yasalar doğrultusunda tahakkuk ve tanziminin yapılaması
  • Ücret ödemelerinin müşteri onaylandıktan sonra ödeme yapılacak olan banka formatında  e-mail firmaya gönderilmesi
  • İşten ayrılış durumlarında gereken belgelerin hazırlanması
  • İş yasaları ve uygulamaları konusunda gerekirse mevzuatlarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Yıllık izin defterlerinin tutulması ve takibi gibi tüm personel işlemlerinin yapılması düzenlenmesi.